ماه خوبی ها

السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما / ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما

ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه محو / رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما

التماس دعای ویژه در این ماه

اشتراک گذاری این مطلب!

ماه نور

رمزها در رمضان است، خدا می داند

 

برتر از فهم و گمان است، خدا می داند

 

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است

 

نه همین صوم دهان است خدا می داند

 

بار عام و، همه مهمان خداوند کریم

 

ماه آزادی جان است، خدا می داند . . .

 

.

 

اشتراک گذاری این مطلب!
 
روز دختران